IMG_7187.JPG  

小杜若Pollia miranda),攝於陽明山二子坪。
 
 
 

台灣鴨跖草科杜若屬的植物紀錄上有三種,前一篇介紹了杜若Pollia japonica),今天接著說同家族的第二名成員,也就是小杜若Pollia miranda)。


本以為行動硬碟裡會有不少小杜若的照片,因為印象中我在野外屢屢見到它們,想必會拍掉不少照片才是。然而,「印象」多少是會騙人的,竟然,真令我不敢置信,我竟只拍了小杜若那麼一回。是的,就那麼一回,這和我的印象大相逕庭。雖說那一回也拍了約有十張,大體上該拍的都有拍了,但就是覺得缺少什麼(雙手一攤^^")。


小杜若是鴨跖草科杜若屬的多年生草本,也是台灣原生種。它們不僅出現在台灣,也分佈於日本和琉球。台灣主要是分佈於全台山區潮濕地及森林中的半遮陽區域,和杜若分佈的區域可說如出一轍,但在紀錄上小杜若可分佈的海拔高度是遠高於杜若的(小杜若分佈於海拔2400公尺以下,杜若則約為1455公尺以下)。


杜若家族的成員外形均極其相似,小杜若的長相和杜若也不例外,若未特別辨明,可是會誤認為同一種。其實也有把小杜若視為僅係杜若之下其一變種的說法,不過目前分類上大多肯定小杜若為獨立一種,只不過在台灣植物誌第一版時,是把小杜若的學名認定為P. minor,到了第二版時,則改為P. miranda,也就是現在所認定的正式學名。


小杜若的花一樣為三數,花瓣和花萼均白,雄蕊則有六枚。其花藥均為黃色,且皆可孕,這點與杜若同,亦係與叢林杜若P. secundiflora)相異之處(叢林杜若花藥三黃三白,可孕雄蕊花藥白,不可孕者則為黃)。


小杜若和杜若的區別方法,大致上就如同前一篇介紹杜若時所言,另外可補述者,則是在開花時,杜若的花序側枝明顯在花軸上輪生,小杜若的側枝則無輪生之情形,亦可資參考。


小杜若之所以為「小」,乃在於其外形上雖與杜若相近,但其整體植株較為矮小之故(杜若莖高可達110cm,小杜若則僅高達62cm,其葉亦較小)。不過小杜若雖然長得比較矮小,但其花可不比杜若小喔,兩者大致上在伯仲之間,真可謂人小志氣高啊,呵呵。  


 
 
 
1827206043.jpg    

陽明山二子坪的小杜若族群生長穩定。 
 


 
1827206045.jpg

花軸從莖頂抽出,呈聚繖狀圓錐花序。其花序側枝並無輪生之情形,與杜若甚為不同。 
 


IMG_7187.JPG
花瓣三枚,萼片亦為三枚,均為白色。雄蕊六枚,花藥均為黃色,可孕,雌蕊則單一,花柱光滑。 
  


 
1827206044.jpg

左上圖:具葉鞘。右上圖:花軸密被短鉤狀毛。下圖:葉披針形,近有柄,全緣波狀。葉面光滑,僅葉側脈腋處略被毛,此點與葉面密被毛的杜若大不相同。 

    全站熱搜

    letterflag 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()